LondonInfo.Se 

En guide till Londons pubar

Det lär finnas över 3000 pubar i London och att försöka besöka dem alla tar nog en livstid i anspråk. Ordet pub kommer från benämningen Public House, som är det riktiga namnet på verksamheten och betyder helt enkelt en plats öppen för alla. Nu är detta inte strikt korrekt då de flesta pubar inte tillåter ungdomar under 16 år att vistas i lokalen efter en viss tid på eftermiddagen (en del har ett generellt förbud). Detta är gott och väl då pubens huvudsakliga verksamhet består av att utskänka alkoholhaltiga drycker och då främst öl.

Alla pubar har på något sätt anknytning till ett bryggeri, antingen äger bryggeriet puben, eller så har man kontrakt med den. Det kan man i regel se redan på pubskylten, markisen eller de dekorerade glasrutorna där bryggerinamnet brukar framgå. En del är dock inte rena bryggerier utan mer en kedja, exempelvis Nicholson's som är en del av Storbritanniens största entreprenörer på pubmarknaden, Mitchells & Butler. Det största, genuina bryggeriet idag är Fuller, Smith & Turner, mer känt som Fuller's. Den andra stora aktören var Young's som med sitt Rams Brewery var en välkänd profil i London. Dessvärre finns inte Rams Brewery längre och Young's har gått ihop med Charles Wells och heter nu Wells & Young's. Pubarna lever dock vidare som en separat verksamhet.

Ytterligare ett gammalt fint bryggeri, Courage, är inte heller en aktör på marknaden längre så en pint Director's Bitter eller en Courage's Best var länge ett minne blott. Dock har rätten till dessa märken köpts av nyss nämna Wells & Young's så nu kan man under stundom finna dessa på utvalda pubar igen.

Courage Best En pint Courage Directors Bitter Directors pumpskylt

I tapprummet Fullers Real Ale En Guinness-spegel

På grund av allt detta har vi beslutat att inte inkludera bryggerinamnen eller kejdenamnen i pubbeskrivningarna annat än där vi är säkra på vad som gäller (Young's, Fuller's, Nicholson's, Greene King, Samuel Smith, Taylor & Walker osv.), dock är, som sagt, inte alla dessa bryggerier då även pubkedjor finns med.

Vår pubguide baserar sig på ett annat fenomen som kommit till på senare år, nämligen Cask Marque. Cask Marque Trust är en organisation som säkerställer kvaliteten hos pubarna i fråga om det som kallas cask ale, det vill säga öl på tunna som pumpas upp i glaset vid servering. Cask ale kallas även real ale och är väl det som vi rekommenderar alla att dricka när de besöker Storbritannien. Det finns ingen anledning att åka dit och sedan dricka importerad lager typ Fosters, Heineken eller Carlsberg. Alla pubar som är certifierade har en skylt som visar detta. Inspektioner sker oannonserat ett par gånger om året och en pub kan mista sitt certifikat om skäl finns för detta.

Slutligen är pubar indelade efter område vilket är en hel vetenskap i sig. Återigen använder vi informationen från Cask Marque Trust för detta. Pubarna som är med i programmet har nämligen broschyrer där man kan se vilka andra pubar som också är certifierade. Dessa står under respektive område, så vi har funnit för gott att göra det samma.

Puben The Golden Fleece Sherlock Holmes Pub Puben Friend at Hand

Mycket nöje med vår pubguide. Vi hoppas att den är till nytta för alla med lite intresse för publivet och för de som tycker om att dricka god öl. Av Londons 3000 pubar är målet att få med 10% i guiden, det vill säga 300 stycken. Just nu är där 291 st.

Sidan uppdaterad onsdag den 6 juli 2016, Jan B. Larsson och Daniel Lindberg © 2008-2018